Graščina Blagovna

(Reifenstein)

Legenda o gradu

Preberi zgodbo

Osnovni podatki

Posestvo na Blagovni se omenja že v 11. stoletju. Dvorec Blagovna (Reifenstein) pa je nastal v prvi polovici 17. stoletja, natančneje do leta 1624, ko je pristavo (staro ime za večjo hišo ali manjši grad z gospodarskimi poslopji) prezidal plemič Albert Dietrichstein.

V 17. stoletju postane dvorec upravno središče posestva, potem ko se vanj preseli gospoda iz gradu Rifnik. Leta 1711 je dvorec pogorel. Po virih bi naj leta 1861 dvorec podrli, najverjetneje pa so ga popolnoma prezidali.

Lastniki

Pomemben lastnik dvorca je bil vitez Hugo Berks, ki je bil poslanec v dunajskem državnem zboru in borec za pravice Slovencev v Avstro-Ogrski. Med 1. svetovno vojno so v dvorcu bivali begunci. Od leta 1927 je dvorec last rodbine Bologranc (po nekaterih virih Gologranc). Bolj kot sam dvorec so, zaradi svoje velikosti, impresivna gospodarska poslopja, a so tudi ta popolnoma prezidali.

Literatura:

  • http://www.mladi-sentjur.si/
  • Ivan Stopar, Zbirka Grajske stavbe, založba Viharnik, Ljubljana

Leave a comment