Grad Cerovec

(Zerowetz)

Čeprav dolgo časa niso vedeli lokacije gradu, ki je popolnoma izginil, so na podlagi raziskav odkrili možno lokacijo v okolici Dobrine pri Žusmu.

Leta 1327 je omenjeno posestvo Cerau last Guntzla von Turna, zaselek pa v 15. stoletju kot Zerowez in Czerobitz. Leta 1496 je v Cerovcu že stala žusemska pristava, ki je nazadnje omenjena leta 1547.

S posebno metodo so v zemlji odkrili ostanke zidov gradu, vzhodno od gradu pa kar tri obrambne jarke.

Literatura:

  • http://www.mladi-sentjur.si/

Leave a comment