Stolp Dolnje Cerovo

(Zeraw)

Stolpasti grad Cerovo (Zeraw) v zgodovinski viri omenjajo leta 1252 in 1330. Sprva so ga upravljali goriški fevdniki vitezi Cerovski, sredi 14. stoletja točneje leta 1341 pa je bil kastelan Ulrik iz Gorice.

Literatura:

  • http://www.slosi.info/01gradovi/02podrobnejse/primorska/c-7/cerovo2.php

Leave a comment