Gradič Dobravica

(Guetenhoff)

Ostanke nekdanje spanheimske in višnjegorske trdnjave iz 12. stoletja, so kasnejši lastniki plemiči Wernegkhi in
Krištof Rudolphi v 17. stoletju odstranili in pozidali gradič Dobravica (Guttenhoff). Konec 17. stoletja ga je imel Pavel Mertinec, od njega pa ga je kupil Franc Friderik Nettelhorst in ga leta 1707 prodal kostanjeviškemu samostanu. Kasnejši lastniki so bili od leta 1786 puškar Janez Kogovšek, od leta 1801 Jožef Reich, leta 1803 jo je kupil graščak Ivan Franc pl. Klein, nato Jožef Bušič ter rodbini Majzelj in Trenz. Leta 1943 so poslopje požgali Nemci.

Literatura:

  • http://www.slosi.info/01gradovi/02podrobnejse/dolenjska/d-1/dobravica2.php

Leave a comment