Dvorec Zgornji Lanovž

(Ober Lahnhof)

Leta 1437 so oddali celjski grofje Jakobu Haidel s Kamna (von Stein) v zajem dvor poleg celjskega loga, ribolov in več kmetij pod sv. Kunigundo. Dvor se leta 1460 izrecno omenja kot der Lanhof an der Laen - Lanovž ob Ložnici in leta 1478 bey der Lon neben der Aw von Cili.

Dvorec je v novejšem času večino časa sameval, občasno pa so ga naselili tudi brezdomci. Pred leti so iz njega ukradli baročni kamin ter nekatere druge arhitekturne elemente, npr. marmornat portretni medaljon, ki se je nahajal nad balkonom. Danes je končno doživel preobrazbo in je v njem nastal moderni medicinski center.

Lastniki:
 • 1437 Jakob Haidel s Kamna (von Stein)
 • 1438 Magdalena (hči Haidla, žena Andreja Freisteinerja)
 • 1527 Jörg Paradeiser
 • 1542 celjski meščan Jakob Freiberger
 • 1579 Maksimiljan (sin Freibergerja)
 • 1688 Straussovi dediči
 • Avgust grof pl. Thurn Valsassina
 • Rudolf Feliks grof pl. Reisig
 • Maks Robida
 • 1790 Elizabeta Sutor (žena Robide)
 • Vincenc grof pl. Gaisruck
 • 1804 Jurij Knieberger
 • Avguštin baron pl. Dienersberg
 • 1814 Barbara, por. Gadolla (hči Dienersberga)
 • Vincenc Krničnik
 • Simon Warthol
 • 1828 sinova Edvard in Jurij
 • 1873 vdova Johana, roj. Kartin
 • 1900 Konrad Vasić, dvorni svetnik in upokojeni generalni konzul, ter žena Regina
 • 1902 Avgust Sušnik in žena Katarina
 • 1916 rodovina Rakusch

Neobnovljeni dvorec Zgornji Lanovž

Obnovljeni dvorec Zgornji Lanovž, sodobni medicinski center. Foto: U.P.

Obnovljeni dvorec Zgornji Lanovž, sodobni medicinski center. Foto: U.P.

Literatura:

 • Ivan Stopar, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji - Spodnja Savinjska dolina, 1992
 • http://www.gradovi.net/grad/lanovz_zgornji_dvor_dvorec

Leave a comment