Kartuzija Pleterje

Kartuzija Pleterje je katoliški samostan. Menihi, ki živijo v tem samostanu živijo kontemplativno življenje. Kartuzijanski red deluje po načelu hvaljenja Božje slave. Verujejo v to, da Bog človeka »z intimno ljubeznijo zedini s seboj« in tako lahko obrodi veliko sadov. To je posebnost kartuzijanskega reda in tudi edini cilj v njihovem življenju. K temu cilju je tudi naravnano celotno življenje vseh prebivajočih v kartuziji.

info-image

l. 1403

nastanek kartuzije

Samostan

funkcija kartuzije danes

Pleterje, Šentjernej

lega kartuzija

info-image

info-image

Kontemplacija

Kartuzijani živijo življenje, ki je popolnoma posvečeno kontemplaciji. Njihova edina funkcija je razvijati v sebi Božje življenje prejeto pri krstu, dokler se ne doseže stanja »Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni«.

Kartuzijanski red po svetu

Kartuzijanski red je dokaj majhen, saj po vsem svetu živi približno 380 kartuzijanov in kartuzijank in to v 22 hišah. Pet hiš se nahaja v Franciji, štiri v Španiji, tri v Italiji, dve v Južni Koreji, po ena hiša pa v Angliji, Argentini, Braziliji, Sloveniji, Švici, ZDA, Nemčiji in na Portugalskem.

Dan v kartuziji

Ob delavnih dnevih se patri zberejo v cerkvi trikrat na dan. V cerkvi so ponoči, ko so na delavnem redu jutranjice in hvalnice, zjutraj opravijo zborno mašo ter popoldne večernice. Gregorijansko petje je v latinščini in brez instrumentalne spremljave in je kot tako trajna sestavina redovne dediščine. Petje blagodejno vpliva na duhovno stanje človeka.

Zgodovina

do l.1700

1403 - Ustanovitev Kartuzije Pleterje (celjski grof Herman II).

1406 - Samostan izpopolnjen.

1471 - Kartuzija je uničena pri turškem napadu.

1593 - Nadvojvoda Ferdinand II. odvzame Pleterje kartuzijanom in jih da ljubljanskim jezuitom.

po l.1700

1772 - Po ukinitvi jezuitskega reda postane kartuzija last države.

1839 - Kartuzija postane privatna last.

1899 - Kartuzijanski red odkupi Kartuzijo Pleterje in pričnejo z gradnjo nove kartuzije.

1904 - Konec obnove kartuzije.

1943 - 17 celic pogori med partizanskim napadom.

Dejavnost kartuzije danes

1403 je celjski grof Herman II. ustanovil Kartuzijo Pleterje.

Ogled stare gotske cerkve

Ogled stare gotske cerkve in multivizijske predstavitve o zgodovini kartuzije in življenju kartuzijanov.

Trgovina s pridelki

V prodajalni je možen nakup izdelkov in pridelkov kartuzije.


Kontakt

Odpiralni časi

Kartuzija je zaprta za obiskovalce.

Možen je ogled stare gotske cerkve in multivizijske predstavitve o zgodovini kartuzije in življenju kartuzijanov. Naročilo ogleda na tel. 07 30 81 225.  Cenik za ogled multivizije in muzeja na prostem:

  • odrasli 4 € po osebi
  • mladina 3 €

V prodajalni je možen nakup izdelkov in pridelkov kartuzije.

Kontakt

Naslov: Kartuzija Pleterje, Drča 1, 8310 Šentjernej, Slovenija

URL: www.chartreux.org

Fax: (07) 30 81 219

E-mail: kartuzija.pleterje@chartreuse.info

Kartuzija danes

Kje se kartuzija nahaja?

2 komentarja Pleterje

Leave a comment