Grad Planina

(Montpreis)

Osnovni podatki

Planinski grad je bil pozidan na 33 metrov visoki skali nad trgom Planina. Prvič ga omenjajo listine leta 1190, ko so bili njegovi lastniki krški škofje. Pomembni lastniki gradu so bili tudi Celjski grofje. Grad je imel pomembno vlogo v varovanju krajev pred napadalci. Z dveh strani ga je varovala strma pečina in okoli 2,5 metra debeli zidovi ter obrambni jarek na območju današnjega grajskega parka. Grad so različni lastniki večkrat prezidali in dozidali, tako lahko na razvalinah še danes vidimo nekakšno mešanico romanskih, gotskih in renesančnih stilov.

 

 

Legenda o gradu

Preberi zgodbo

Propad gradu

Grad je kmalu po letu 1830 dal popraviti tedanji lastnik Gorišek, ker je bil že v slabem stanju. Grof Gustav Bloome (upravljal grad  od 1863) je nameraval grad temeljito obnoviti, kar naj bi izvedel znameniti dunajski arhitekt Theophil Hansen, a obnove ni izpeljal do konca zaradi prešibkega terena, ki naj ne bi zdržal novih dozidav. Grof Bloome je zaradi slabega stanja grad opustil. Pod gradom so leta 1868 zgradili novo vilo.

Že čez 14 let so pričeli grad sistematično podirati. Najprej so odstranili streho, nato lesene stene. Leta 1883 sta se podrla kar dva stolpa, po potresu leta 1895 pa še tretji. V 16. stoletju je bila zahodno od gradu sezidana kašča, ki se je ohranila vse do leta 1925, ko se je udrla streha, danes je ohranjen njen kletni del.

 

 

Lastništvo

 • 1190 planinski vitez Ortolf - Ortolfus de Munparis (1250 je umrl poslednji planinski vitez Ulrik, poročen s Heradis, hčerjo Friderika IV. Ptujskega)
 • 1250 Ptujčani (privzeli ime vitezi Planinski)
 • 1341 Celjski grofje (Ulrik Žovneški ga je kupil od Henrika in Ulrika Ptujskega)
 • 1456 je grad postal deželnoknežji - brestaniški vitezi (Reinprecht von Reichenburg ter njegova brata Jošt in Hanns)
 • 1478 Andrej Hohenwarter, kasneje istega leta Jošt Katzendorf
 • 1484 Jurij Katzendorf
 • 1490 Gregor Lamberger
 • 1492 Žiga Lamberger
 • 1564 Lambergi
 • 1576 Jurij Ainkhürn
 • 1588 rodovina Moscon
 • 1768 Franc Anton Prothasi
 • 1823 Jurij pl. Maček
 • 1830 dr. Jožef Gorišek
 • 1851 baron Kinsberg in J. Holand pl. Gründenfels
 • 1863 Gustav grof Bloome

Literatura:

 • Ivan Stopar, Gradovi na Slovenskem, Cankarjeva založba, 1987, ISBN 86-361-0280-4
 • Ivan Stopar, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji - Med Kozjanskim in porečjem Save, Viharnik, Ljubljana 1993, ISBN 961-6057-00-6
 • Ivan Stopar, Razvoj srednjeveške grajske arhitekture na Slovenskem Štajerskem, Slovenska matica, Ljubljana 1977
 • http://www.mladi-sentjur.si/

Leave a comment