Dvorec Ajdovščina

(Edlingov dvorec)

Osnovni podatki

Plemiška rodbina Thurn je okoli leta 1507 svoje fevde na območju Ajdovščine prepustila Henriku Ellacherju. Kmalu nato je sredi Ajdovščine zrasel dvorec. Verjetno je bilo takrat prenovljeno tudi obzidje nekdanje Castre.

Ko je dvorec prišel pod rodovino Edling se je Ajdovščina pričela močneje razvijati in tudi dvorec je bil močno prezidan in povečan.

Danes je od nekdaj mogočnega dvorca ostala le še senca, na vzhodni strani, tik ob obzidju Castre, pa se razteza še vedno čudovit grajski vrt, ki služi kot odličen prireditveni prostor.

Lastniki

  • 1507 - Henrik Ellacher
  • 1656 - Ludvig Edling
  • židovska trgovska družina Bolaffio
  • 1868 - okrajno sodišče z zapori
  • Del dvorca je do nacionalizacije ostal v lasti družine Bolaffio, drugi deli pa je večkrat menjal lastnike.

Literatura:

  • https://www.ajdovscina.si/medijsko_sredisce/fotografije_za_tisk/2015032407480996/Znamenitosti%20Ajdov%C5%A1%C4%8Dine%20/

Leave a comment