Ajmanov grad

Osnovni podatki

Ajmanov grad pri Svetem Duhu stoji v občini Škofja Loka. V 17. stoletju ga je sezidal glavar škofjeloškega gospostva, Franc Matija pl. Lampfrizhaimb. Med 2. svetovno vojno je bil grad precej poškodovan in požgan, vendar je bil po vojni temeljito obnovljen. Danes je v njem uršulinski samostan.

Lastniki

  • 17. stoletje - Franc Matija pl. Lampfrizhaimb
  • rodbina Angerburg
  • pl. Widmannsstätten
  • pl. Dietrich
  • 1847 - Danijel Detela
  • vitez Oton pl. Detela
  • 1918 - Marija Detela (poročena Guzelj)
  • zadnji lastnik pred 2. svetovno vojno pa je bil ljubljanski dermatolog specialist dr. Jernej Demšar

Leave a comment