Grad Češnjice

(Kherstettn, Kherstetten, Liechteneck, Lichtenegg)

Grad Češnjice je stal nad izvirom Rače in je bil zgrajen v začetku 16. stoletja na mestu prejšnjega dvora. Pozidali so ga gospodje Galli iz Rožeka okoli leta 1550. Grad je na žalost zamenjal veliko lastnikov, dokler ga ni leta 1938 kupila občina Moravče in ga z državno podporo preuredila v sirotišnico. Ta je delovala do leta 1940.

Med drugo svetovno vojno so grad izpraznili.  Da se vanjo ne bi vselila nemška vojska, so ga 1. maja 1943 požgali partizani. Grajska klet je bila preurejena v partizansko bolnico Ribnik. Po koncu vojne in osvoboditvi pa so grad porušili kmetje in njegovo kamenje uporabili za gradnjo, popravilo hiš in poti. Kasneje je bila na mestu gradu drevesnica, danes pa o njem ni več sledi. Danes pa na njegovem mestu stoji zasebna hiša.

1500

prva pisna omemba stavbe

Izginuli

dejavnost/stanje stavbe

Češnjice pri Moravčah

lega stavbe

Lastniki in upravljalci gradu po letih

Na mestu gradu Češnjice naj bi pred njim stal dvor. Dvor je bil prvič omenjen v fevdni knjigi in urbarju Celjskih grofov že leta 1400. Takrat naj bi bil torej v lasti Celjskih grofov. Grof Herman II. Celjski ga je podelil v fevd Ruedleinu Seitscherju. Po Valvasorju naj bi grad Češnjice kasneje, okoli leta 1550, pozidali gospodje Galli z Rožeka na mestu njegovega predhodnika.

 

Lastniki gradu:
 • 1550 gospodje Galli z Rožeka
 • 1586 Andrej Gall
 • 1593 Viljem Gall
 • 1605 plemič luteran Samuel Hasiber, kasneje sin Melhior
 • 1672 vnuk Ferdinand Ernest
 • 1748 Marija Ana Hasiber, poročena Segalla
 • 1785 vnukinja Antonija Moitelle
 • 1802 Joahim Ignac Stein, kasneje dr. Leopold Baumgartner, Ignac Scarija, Ferdinand pl. Gorup
 • 1842 Gašper Brvar
 • 1852 dr. Jurij Wurzbach pl. Tannenberg iz Preddvora, nato Maksimilijan Wurzbach pl. Tannenberg
 • 1917 dežela Kranjska
 • 1921 Artur Wurzbach, nato davčni uradnik Primic
 • 1938 občina Moravče, ki je dve leti kasneje v njem uredila sirotišnico
 

Lokacija

Literatura

 • Janez Vajkard Valvasor, Slava vojvodine Kranjske, Izbrana poglavja, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1984
 • Ivan Stopar: »Grajske stavbe v osrednji Sloveniji 7, Viharnik d.o.o Ljubljana
 • https://www.wikiwand.com/sl/Gradi%C4%8D_%C4%8Ce%C5%A1njice

Leave a comment