Grad Gutenberk (Alt Gutenberg)

Grad Gutenberk ali Hudi grad sodi med najstarejše slovenske gradove. Prvič se omenja leta 1156. Tega leta so vetrinjski cistercijani odstopili Alberonu iz Gutenberga in njegovim sinovom pet kmetij pri Vipavi. Kot pravi grad pa se omenja leta 1330, ko ga je vojvoda Henrik dal Petru z Liemberga za domovanje. Janez Vajkard Valvasor kot zadnje lastnike tega gradu v 15. stoletju navaja Lamberge, ki so ga prejeli skupaj z nakupom Tržiča. Lambergi gradu niso vec obnavljali po potresu leta 1511. 1557 so od kralja Ferdinanda pridobili dovoljenje, da ime gradu Gutenberk prenesejo na mlajši grad Glanz, ki stoji v Slatni pri Begunjah. Tako je Glanz dobil ime novi Gutenberk. Ime Stari Gutenberk pa so nato opustili. Grad Gutenberk so ljudje klicali tudi Hudi grad. V njem se je rodil prvi ljubljanski škof Žiga pl. Lamberg. V ljudskem izročilu se je še ohranila pripovedka o zakleti grajski hčerki.

info-image

vir: Valvasorjeva topografija

1156

prva pisna omemba stavbe

Ruševina

dejavnost/stanje stavbe

Bistrica pri Tržiču

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti. Občina Tržič in Kulturno umetniško društvo Ampus sta pomagala pri urejanju območja gradu Gutenberk. Ta grad je najstarejši ohranjeni grajski kulturni spomenik na Gorenjskem.

info-image

Kako do gradu?

Z avtom se lahko iz smeri Begunje pripeljete do kapelice, kjer lahko parkirate avto. Nato se je potrebno peš odpraviti ob kapelici navzgor po gozdni makedamski poti. Hodili boste približno 5 minut, preden boste zagledali razvaline gradu in grajski jarek ob kateremu tudi vodi pot. Z vzhodne strani je bil nekoč grad varovan s stolpom in globokim jarkom.

In danes...

  • Grad Gutenberk

Lokacija

Leave a comment