Grad Guštanj

(Gutenstein)

Vir: Janez Vajkard Valvasor, Opus insignium armorumque, faksimile, Ljubljana, 1993, http://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Opus_insignium_armorumque_121.jpg?uselang=de, 20.3.2015.

Grad zgornji Guštanj (Gutenstein) izvira iz 13. stoletja in naj bi domnevno  stal na Tičlerjevem vrhu. V istem obdobju so pozidali še cerkev sv. Egidija. Prva omemba upraviteljev tega območja vitezov Guštanjskih »de Gutenstein«, po katerih je Guštanj dobil ime, sega v leto 1248. Poleg škofije Bamberg so na tukajšnje življenje od 11. do 14. stoletja posredno oziroma neposredno vplivale tudi druge plemiške rodbine, med katerimi lahko izpostavimo grofe Vovbrške  in rodbino Auffenstein. Po uporu slednjih v 14. stoletju so gospostvo Pliberk in z njim tudi Guštanj ter vsa spodnja Mežiška dolina prešli v last Habsburžanov.

Trg Guštanj kakor ga je upodobil Janez Vajkard Valvasor leta 1688.

Vir: Janez Vajkard Valvasor: Topographia Archiducatus Carinthiae et modernae completa, Nürnberg, 1688; foto: Tomo Jeseničnik, 2008, KPMR, cd.št. 274.

Literatura:

Leave a comment