Grad Khiselstein

(Khislstein)

Grad Kieselstein (Khislstein), sredi mestnega jedra Kranja, stoji nad prehodom čez Savo, na delu mestnega pomola, kjer je bilo utrdbeno področje od antičnega obdobja do zgodnjega srednjega veka. Tu je stalo obzidje že pred 1500 leti. Zemljišče so leta 1256 dobili v last Ortenburžani in na njem zgradili utrdbo. Po njihovem izumrtju v 15. stoletju je prešla v last Celjskih grofov in po smrti zadnjega Celjana pripadla Habsburžanom. Sredi 16. stoletja ga je kupil baron Janž Khisl in mu nadel današnjo podobo, po njem pa je grad dobil tudi ime. Stavba je bila leta 1952 prezidana po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika.

Grad Kieselstein in mesto Kranj na Valvasorjevi upodobitvi iz leta 1679.

Arhitektura

Grajsko poslopje je nastajalo med 15. in 19. stoletjem, današnjo podobo pa je grad dobil v 17. stoletju. Jugovzhodni del gradu je nastal v času turških vpadov. Vpet je bil v mestno obrambno obzidje kot njegov sestavni člen. V jugozahodnem delu je bil v začetku 16. stoletja zgrajen obrambni stolp, h kateremu so kasneje prizidali še bivalno stavbo z dvema nadstropjema. Grad krasita dvoriščni in glavni portal, ki sta nastala v drugi polovici 16. stoletja, dvoriščni trakt z arkadnimi hodniki pa je rezultat prezidav v 18. in 19. stoletju.
0

Čas nastanka

Lastniki:
 • 1256 - Ortenburžani
 • 15. stoletje - Celjski grofje
 • Habsburžani
 • 16. stoletje - podjetnik Janž Khisl s Fužin pri Ljubljani
 • Mosconi
 • grofi Barbo
 • Auerspergi
 • 18. stoletje - Natalis Pagliaruzzi
 • 1913 - občinska last

Arhitekt Jože Plečnik

Gradu Khislstein je Plečnik namenil monumentalno pročelje s poudarjenimi arkadami, zaradi česar sodi ta njegov poseg med najpomembnejše sodobne arhitekturne posege v Kranju.

Muzej

Accordion Content

Specialna knjižnica

Accordion Content

Pedagoška soba

Accordion Content

Kavarna

Accordion Content

Letno gledališče

Accordion Content

Grad Khiselstein

Do leta 2008 je imel v Khislsteinu svoje prostore Gorenjski muzej, nato pa je lastnik gradu, Mestna občina Kranj, s pomočjo evropskih sredstev pričela z obnovo. Grad je bil v uporabo predan decembra leta 2012, v njem je na ogled stalna razstava Prelepa Gorenjska. V gradu deluje tudi specialna knjižnica in pedagoška soba.

info-image

Kontakt

Grad Khislstein, Mestna hiša in Prešernova hiša so odprte vsak dan, z izjemo ponedeljeka, med 10. in 18. uro.
Za najavljene skupine tudi izven odpiralnega časa. Zaprto: ponedeljek, 1.1, 1.5, 1.11, Velika noč in Božič.

Telefon: 04 201 39 50

Pedagoška služba: 051 615 388

Cene vstopnic:
odrasli - 3,00 €;
otroci, mladina, upokojenci - 2,30 €;
družinska - 6 €;
Muzejska pot - 7 eur za odrasle, 5 € za otroke, mladino

In danes...

 • Grad Khislstein19
 • Grad Khislstein17
 • Grad Khislstein16
 • Grad Khislstein15
 • Grad Khislstein13
 • Grad Khislstein12
 • Grad Khislstein11
 • Grad Khislstein4
 • Grad Khislstein10
 • Grad Khislstein2
 • Grad Khislstein8
 • Grad Khislstein7
 • Grad Khislstein6
 • Grad Khislstein5

Leave a comment