Grad Klevevž

(nem. Kligenfels)

Grad Klevevž je dal leta 1265 po odobritvi vojvode Ulrika III. Spanheimskega na skali na levem bregu potoka Radulja na Dolenjskem sezidati freisinški škof Konrad, prvič pa je izrecno omenjen šele leta 1306 kot Castrum Chlingenuelz.

1265

prva pisna omemba stavbe

Delni ostanki

dejavnost/stanje stavbe

Grič pri Klevevžu, Občina Šmarješke Toplice

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena in je bil zanj razglašen 16. avgusta 1992. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Skromni ostanki gradu freisinške dolenjske posesti so še vidni danes. Srednjeveški stolpasto zasnovan obodni grad s palacijem in kapelo, prilagojen obliki terena, je bil požgan v drugi svetovni vojni.

Izlet na grad Klevevž

... in še malo naokoli

In danes...

Lokacija

One thought on Klevevž (Klingenfels)

Leave a comment