Grad Mokrice

(Mokriz)

Na mestu današnjega mokriškega gradu je bila že v rimskem obdobju vojaška utrdba Romula, kjer je več stoletij zaporedoma nastajal grad kot ga lahko vidimo danes.

Lastniki gradov so se tekom zgodovine pogosto menjavali. Zadnji grofje, ki so živeli v njem pa so bili von Gagerni. Zaradi oslabelih financ so bili prisiljeni imetje prodati že pred drugo svetovno vojno.

Grad so med vojno zasedli Nemci, po vojni pa je bil nacionaliziran. Leta 1952 se je v njem začelo gostinstvo in danes je ves grad preurejen v hotel s štirimi zvezdicami. Grad Mokrice krasi eden izmed redko ohranjenih dvižnih mostov.

l. 1444

prva pisna omemba gradu

Hotel Golf grad Mokrice

dejavnost v gradu danes

naselje Rajec, občina Brežice

lega gradu

info-image

Grad Mokrice spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena in je bil zanj razglašen 17. decembra 1988. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Poleg gradu spada v grajski kompleks tudi grajski park z uradnim imenom Mokrice - Grajski park. Park se razprostira okoli gradu in nad dolino Save. Grajski park je bil razglašen za nepremični spomenik lokalnega pomena, 17. decembra 1988 in je prav tako vpisan v Register nepremične kulturne dediščine.

Grajske legende

Vrana in grb

Grajski grb ima upodobljeno vrano s prebodenim vratom. Zadela naj bi jo strelna puščica v času turških vpadov. S prebodenim vratom naj bi priletela na grajsko dvorišče in tako opozorila na bližajočo nevarnost. V zahvalo za opozorilo, so jo graščaki upodobili v grbu, kjer jo lahko vidimo še danes.

Pavel in Klara

Grad Mokrice je bil priča še eni kruti ljubezenski zgodbi med lepim Pavlom Gregorijencem, gospodarjem gradu Mokric, in okrutno baronico Klaro iz Samobora. Baronica Klara je dala zastrupiti Doro, zaročenko Pavla Gregorijanca, iz golega maščevanja.

Grofica Barbara

Znana legenda z gradu Mokrice je legenda o grofinji Barbari Moscon, nekoč Draškovič, ki se je vrgla z vrha stolpa zaradi neuslišane ljubezni. Po tem tragičnem dogodku naj bi vsako leto, na god svete Barbare, topovska krogla trikrat obkrožila grad. Krogla naj bi bila začarana z duhom grofinje Barbare, še danes pa se naj bi Barbarin duh skrival po grajskih koridorjih.

Ohranjeni zapisi

Valvasorjeva topografija

Grad Mokrice v topografiji knjige Slava Vojvodine Kranjske Johanna Weicharta Valvasorja. V originalu se imenuje Die Ehre dess Hertzogthums Crain. Topografija je bila izdana leta 1679 v Nürnbergu.

Grajski urbar

Ohranjen je urbar nekdanjih podložnikov graščine Mokrice na desni strani reke Krke v obliki rokopisnega gradiva. Pri nekaj restavriranih straneh so ohranjeni le zapisi ob robovih, dva lista sta iztrgana. Uradno ime je Urbar gospostva Krško, ki obsega 1 knjigo s 128 stranmi. Čas nastanka urbarja je od l. 1653 do l. 1669. Urbar je bil nastavljen za leta 1653-1659. V leto 1669 datira notica v zvezi s podložniškim dolgom.

Dodatne informacije o gradu

V Hotelu grad Mokrice najdemo 25 hotelskih sob in 4 apartmaje, restavracijo, vinoteko ter tri seminarske dvorane, ki so primerne tudi za koncerte. Grad je v lasti Term Čatež.

Grajske poroke

Recite »DA« v objemu srednjeveškega Gradu Mokrice!

Golf igrišče

Ob gradu se na 70 hektarjih zemlje nahaja golf igrišče z osemnajstimi luknjami. V prostorih nekdanjih grajskih hlevov je sedaj restavracija in golf recepcija.

Konferenčni center

Grajski ambient za poslovne zahteve.


Grajski park

Grajski park je star preko dvesto let, v njem pa raste več kot 70 različnih domačih, tujih in eksotičnih vrst dreves. Na vhodu v park je baročna kapela, pod platanami pa stojijo replike kipov Štirje letni časi. Originalni kipi so prestavljeni na grajsko arkadno dvorišče.

Hotel

Leta 1952 se je v njem začelo gostinstvo in danes je ves grad preurejen v hotel s štirimi zvezdicami. Prenočite na gradu in stopite nazaj v čas. V grajskih kaščah je narejenih enajst hotelskih sob in dvorana »Barbara«.

Restavracija

V prostorih nekdanjih grajskih hlevov je sedaj restavracija in golf recepcija.


Kontakt

Odpiralni časi

GRAD MOKRICE

Golf recepcija : PON-NED 9.00 - 18.00 (poleti do 19.00)

Golf klub hiša : PON-NED 10.00 - 18.00 (v igralni sezoni)

Restavracija Mokrice: PON-NED 8.00 - 19.00

Kontakt

Naslov: Hotel Golf grad Mokrice, Rajec 4 ,8261 Jesenice na Dolenjskem

URL: https://www.terme-catez.si/si/mokrice

Upravljavec objekta: Terme Čatež

Grad, restavracija tel.: (07) 45 74 240 / (07) 49 36 700
Grad, restavracija email: mokrice@termecatez.si, info@terme-catez.si

Golf email: golf@terme-catez.si

Grad danes

Kje se grad nahaja?

Leave a comment