Grad Podčetrtek

Grad Podčetrtek (nem. Windischlandsberg) stoji v občini Podčetrtek in je eden najstarejših gradov v Sloveniji. Grad se prvič 1261 kot castrum Lansperch. V letih 1479-1490 je bil v rokah ogrske vojske. Leta 1515 je grad podlegel kmečkemu uporu. Grad so Attemsi leta 1874 temeljito prenovili. Po vojni je bil kmalu popolnoma izropan.

info-image

1261

prva pisna omemba stavbe

Ohranjen, zapuščen

dejavnost/stanje stavbe

Podčetrtek

lega stavbe

info-image

Kulturna dediščina Slovenije

Objekt spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena in je bil zanj razglašen 13.10.1990. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Leto 1681

Grad Podčetrtek v Vischerjevi topografiji leta 1681. Grad Podčetrtel je včasih stal ob stari državni meji s Hrvaško ob Sotli. Ime je dobil po četrtem dnevu v tednu in je sestavljeno iz besede "po" in besede "četrtek". Pod gradom je takrat namreč na trgu potekal sodnijski in tržni dan.

In danes...

 • Na pravokotni talni ploskvi so v začetku 17. stol. pozidali štiri dvonadstropne trakte z atrijem in dvema južnima stolpoma.
 • V drugi polovici 18. stol. je bil barokiziran.
 • Grad je bil temeljito prenovljen 1874.
 • Jugo-vzhodni pogled na grajsko sprednje pročelje.
 • Pogled na naselje Podčetrtek iz gradu.
 • Naselje in grad Podčetrtek iz zraka.
 • Jugo-zahodni stolp.
 • Pogled na grad s severa.
 • Pogled iz severne strani.
 • Zahodna stran.
 • Pogled na grad iz zahodne smeri.
 • Okna na zahodni strani gradu.
 • Oba stolpa gradu.
 • Grad Podčetrtek iz zraka.
 • Grad Podčetrtek iz zraka.
 • Vidno propadanje gradu.
 • Južni trakt ima edini arkade v pritličju notranjega dvorišča.
 • Notranje grajsko dvorišče.
 • Stopnice, ki vodijo iz notranjega dvorišča v sobe.
 • Na vzhodni strani objekta je glavni vhod, zraven pa je tudi vhod v hleve.
 • Pot, ki vodi okoli gradu.
 • Baročni vhodni portal.
 • Vzhodno obzidje gradu.
 • Vhod skozi obzidje na travno ravnico. Pogled na vzhodni del, kjer so včasih stala dodatna poslopja.
 • Zahodna stran gradu.
 • Zahodna stran gradu.
 • Grad počasi zarašča grmovje.
 • Notranja vrata v pritličju.
 • Nekdanja peč.
 • grad_podcetrtek101
 • Nekoč so bile v gradu bogate stropne štukature.
 • Grad je danes v zelo slabem stanju.
 • Podrt strop v nadstropni veži.
 • Okna, ki gledajo na notranje dvorišče.
 • Uničena štukatura zaradi vdrtih tal.
 • Stopnice, ki povezujejo grajska nadstropja.
 • Baročni oltar beneškega tipa v kapeli v nadstropju severnega trakta.
 • Ohranjene stropne freske.
 • Ohranjene stropne freske.
 • Ohranjene stropne freske.
 • Ohranjene stropne freske.
 • Ohranjene stropne freske.
 • Ohranjene stropne freske.
 • Peč.
 • Peč.
 • Pritličje jugo-vzhodnega stolpa krasi zvezdasti strop.
 • Pročelje dvorca.
 • Cisterna na grajskem dvorišču.

Lokacija

Leave a comment