Grad Podčetrtek

Grad Podčetrtek (nem. Windischlandsberg) stoji v občini Podčetrtek in je eden najstarejših gradov v Sloveniji. Grad se prvič 1261 kot castrum Lansperch. V letih 1479-1490 je bil v rokah ogrske vojske. Leta 1515 je grad podlegel kmečkemu uporu. Grad so Attemsi leta 1874 temeljito prenovili. Po vojni je bil kmalu popolnoma izropan.

info-image

1261

prva pisna omemba stavbe

Ohranjen, zapuščen

dejavnost/stanje stavbe

Podčetrtek

lega stavbe

info-image

Kulturna dediščina Slovenije

Objekt spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena in je bil zanj razglašen 13.10.1990. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Leto 1681

Grad Podčetrtek v Vischerjevi topografiji leta 1681. Grad Podčetrtel je včasih stal ob stari državni meji s Hrvaško ob Sotli. Ime je dobil po četrtem dnevu v tednu in je sestavljeno iz besede "po" in besede "četrtek". Pod gradom je takrat namreč na trgu potekal sodnijski in tržni dan.

In danes...

Lokacija

Leave a comment