Grad Gradac

info-image

13. stoletje

prva pisna omemba stavbe

Ruševina

dejavnost/stanje stavbe

Gradac Občina Metlika

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik državnega pomena in je bil zanj razglašen 6. oktobra 1999. Kulturni državni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na državnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Poleg grajskega objekta spada v njegov kompleks tudi park. Grajski park je bil razglašen za nepremični spomenik državnega pomena, 6. oktobra 1999 in je prav tako vpisan v Register nepremične kulturne dediščine.

In danes...

Lokacija

Leave a comment