Dvorec Prežek

(nem. Preissekh, Prisekke)

Dvorec Prežek se nahaja na dolenjskem v bližini Cerovega Loga. Je naslednik gradu stari Prežek, ki se omenja že od 12. stoletja. Prežek so med drugo svetovno vojno uničili in požgali partizani. Po vojni dvorca niso več obnovili in je danes le delno zavarovan pred propadom.

info-image

16. stoletje

prva pisna omemba gradu

Ruševina

dejavnost v gradu danes

Cerov Log, občina Šentjernej

lega gradu

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena in je bil zanj razglašen 12. junija 2013. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Leta 1942 so Italijani porazgubili grajski inventar. Partizani so Prežek požgali, da so v njem preprečili naselitev italijanske vojske. Dvorec so kasneje obnovili in naredili stanovanja, danes pa na žalost zopet propada.

Lastniki in upravljalci dvorca

15. stoletju - Turjaški (pozidajo dvorec)

1507 - Andrej (IV.) Turjaški

1539 - Adam Turjaški

1546 - Žiga Turjaški

1547 - Sigersdorfi

1615 - Ivan Franc pl. Jurič

1833 - Andrej Smole

druga pol. 19. stol. - Franc Anton pl. Langer

France Prešeren in Janez Trdina

V času, ko je bil dvorec v lasti Andreja Smoleta, so se v njem zbirali slovenski literati, med njimi tudi Janez Trdina in France Prešeren. Leta 1849 je bil dvorec prodan na dražbi. Tekom cele zgodovine je bilo gospostvo z dvorcem fevd freisinških škofov.

Grad danes

Kje se grad nahaja?

Leave a comment