Gradič Spodnji Hotič

(Ketizh)

Ime se v srednjem veku ne omenja. Ime, tako slovensko kot nemško, naj bi, po Valvasorju, izviralo iz besede kot. Lastnik dvora je bil za baronom Hallerjem, Andrejem Gandinom in Karlom baronom Witzensteinom sin slednjega, Janez Krstnik Witzenstein, ki je posedoval tudi Ponoviče in Boltijo. Po navedbah M. Smoletove kaže, da je posest tudi poslej ostala v rokah ponoviških gospodov. Danes je v stavbi domačija. Na z inicialkami WD in R. F. Signiranem bakrorezu v Valvasorjevi topografiji in Slavi vidimo nadstropno, 3x5 osno stavbo s pravokotnim izzidkom na pročelju, z biforo nad portalom v osi prednje fasade in štirikapno streho, locirano na položni brežini reke Save z manjšima gospodarskima poslopjema v bližini in s plotom ograjenim vrtom. Gre skratka za tipičen primer skromnega renesančnega podeželskega dvora – dvorca 17. stoletja., kakršnih je tasihdob ob drobljenju stare fevdalne posesti nastalo kar dosti. Današnja hudo prezidana stavba, postavljena s čelom poprek ob brežino z vaško potjo, je v masah in proporcih ohranila značilnosti nekdanjega renesančnega dvora, hkrati pa je izgubila slogovno prepoznavne arhitekturne člene. Le v nadstropju je še nekaj oken s profiliranimi kamnitimi obrobami. Nekdanji značilni baročni portal v osi kletnega pritličja pa so zamenjali preprosti leseni podboji.

Literatura:

  • http://www.gradovi.jesenice.net/sphotic.html

Leave a comment