Komenda v Črnomlju

Grad Komenda v Črnomlju

info-image

13. stoletje

prva pisna omemba stavbe

Sodišče

dejavnost/stanje stavbe

Črnomelj

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

In danes...

  • okrajno_sodisce_v_cernomlju4
  • okrajno_sodisce_v_cernomlju5
  • okrajno_sodisce_v_cernomlju3
  • okrajno_sodisce_v_cernomlju2
  • okrajno_sodisce_v_cernomlju1

Lokacija

Literatura

Komentarji