Grad Spodnji Kolovrat (Kolobrat)

Grad Kolovrat stoji na griču pod katerim leži istoimenska vas Kolovrat. Grad naj bi dobil svoje ime po kolovratu, na katerega naj bi spominjal. Nahaja se v bližini Izlak. Nekoč je ležal ob pomembni cesti, ki je povezovala pristanišča ob reki Savi. Prvi lastniki so bili gospodje Kolovraški. Leta 1256 se omenja Gebehard s Kolovrata (Gebehardo de Cholobart), kar naj bi bila prva posredna omembna gradu v virih. Lastniki Kolovrata naj bi bili sprva andeški, kasneje leta 1270 pa spanheimski ministeriali. Gospodje Kolovraški so kmalu izumrli in sledili so si različni lastniki.

info-image

Valvasorjeva topografija

Valvasor poroča o dveh kolovratskih bratih, ki sta ropala po okolici.

1400

prva pisna omemba stavbe

Delni ostanki

dejavnost/stanje stavbe

Kolovrat, Izlake

lega stavbe

info-image

Omemba gradu v pisnih virih

Šele v drugi polovici 14. stoletja se Kolovrat v listinah direktno omenja kot grad. Okoli leta 1400 se omenja kot Kolabreth, dir vesten, leta 1444 pa kot Kolobarth, vest in še skupaj z istoimensko vasjo, Kolobrat, haws, dorff, vest.

Lastniki gradu

 • 1256 Gebehard s Kolovrata
 • 1326 Greif Kolenc
 • 1359 Pendit Greyffen
 • 2. pol. 14. stoletja deželni knezi
 • pl. Raumschüssl (posedovali so ga 200 let)
 • 1660 Adam Dinzl
 • podatki o nadaljnih lastnikih gradu do konca 18. stoletja manjkajo
 • najkasneje do leta 1750 (morda že l. 1730) - družina Pirkovič, 1770 Franc Ksaver Pirkovič
 • Rodbina Mal

In danes...

Lokacija

Literatura

 • Jakič, I. (1995). Gradovi, graščine in dvorci na Slovenskem. Radovljica: Didakta.
 • Stopar, I. (2000). Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. Ljubljana: Viharnik.
 • http://www.gradovi.net/grad/kolovrat_spodnji_kolovrat_pirkovicev_grad.

2 komentarja Kolovrat (Kollowrat)

Leave a comment