Grad Spodnji Kolovrat (Kolobrat)

Grad Kolovrat stoji na griču pod katerim leži istoimenska vas Kolovrat. Grad naj bi dobil svoje ime po kolovratu, na katerega naj bi spominjal. Nahaja se v bližini Izlak. Nekoč je ležal ob pomembni cesti, ki je povezovala pristanišča ob reki Savi. Prvi lastniki so bili gospodje Kolovraški. Leta 1256 se omenja Gebehard s Kolovrata (Gebehardo de Cholobart), kar naj bi bila prva posredna omembna gradu v virih. Lastniki Kolovrata naj bi bili sprva andeški, kasneje leta 1270 pa spanheimski ministeriali. Gospodje Kolovraški so kmalu izumrli in sledili so si različni lastniki.

info-image

Valvasorjeva topografija

Valvasor poroča o dveh kolovratskih bratih, ki sta ropala po okolici.

1400

prva pisna omemba stavbe

Delni ostanki

dejavnost/stanje stavbe

Kolovrat, Izlake

lega stavbe

info-image

Omemba gradu v pisnih virih

Šele v drugi polovici 14. stoletja se Kolovrat v listinah direktno omenja kot grad. Okoli leta 1400 se omenja kot Kolabreth, dir vesten, leta 1444 pa kot Kolobarth, vest in še skupaj z istoimensko vasjo, Kolobrat, haws, dorff, vest.

Lastniki gradu

 • 1256 Gebehard s Kolovrata
 • 1326 Greif Kolenc
 • 1359 Pendit Greyffen
 • 2. pol. 14. stoletja deželni knezi
 • pl. Raumschüssl (posedovali so ga 200 let)
 • 1660 Adam Dinzl
 • podatki o nadaljnih lastnikih gradu do konca 18. stoletja manjkajo
 • najkasneje do leta 1750 (morda že l. 1730) - družina Pirkovič, 1770 Franc Ksaver Pirkovič
 • Rodbina Mal

In danes...

Lokacija

Literatura

 • Jakič, I. (1995). Gradovi, graščine in dvorci na Slovenskem. Radovljica: Didakta.
 • Stopar, I. (2000). Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. Ljubljana: Viharnik.
 • http://www.gradovi.net/grad/kolovrat_spodnji_kolovrat_pirkovicev_grad.

4 komentarji Kolovrat (Kollowrat)

   • Najnovejši podatek kar ga imam.. je rojstvo na gradu Kolovrat 22.5.1708
    Antonius, zak. sin Generosa (ali pa velikodušnega) gospoda Sigismunda Pirkhoviz in njegove gospe Marie Clare. Botra Andrea Daniele Brezel, prefekt v Golenbergu in plemenita gospa Anna Catharina, žena gospoda Carolusa de Marmenfeld . Iz Spodnjega Kolovrata (inferior Kolovrath

    Sigismund je bil rojen 1667 umrl 14.6.1737 Kolovrat

 1. 22.5.1708 se je na gradu Kolovrat rodil

  Antonius, zak. sin Generosa (ali pa velikodušnega) gospoda Sigismunda Pirkhoviz in njegove gospe Marie Clare. Botra Andrea Daniele Brezel, prefekt v Golenbergu in plemenita gospa Anna Catharina, žena gospoda Carolusa de Marmenfeld . Iz Spodnjega Kolovrata (inferior Kolovrath

  Sigismund Pirkovič je bil rojen 1667 umrl 14.6.1737 na gradu Kolovrat
  Domini Franz Xaver Pirkovič je bil rojen 1684 umrl 8.10.1770 na gradu Kolovrat po njem so bili potomci nasledniki gradu Pirkovič

  l.p Robert Pirkovič

Leave a comment