Grad Spodnji Kolovrat (Kolobrat)

Grad Kolovrat stoji na griču pod katerim leži istoimenska vas Kolovrat. Grad naj bi dobil svoje ime po kolovratu, na katerega naj bi spominjal. Nahaja se v bližini Izlak. Nekoč je ležal ob pomembni cesti, ki je povezovala pristanišča ob reki Savi. Prvi lastniki so bili gospodje Kolovraški. Leta 1256 se omenja Gebehard s Kolovrata (Gebehardo de Cholobart), kar naj bi bila prva posredna omembna gradu v virih. Lastniki Kolovrata naj bi bili sprva andeški, kasneje leta 1270 pa spanheimski ministeriali. Gospodje Kolovraški so kmalu izumrli in sledili so si različni lastniki.

info-image

Valvasorjeva topografija

Valvasor poroča o dveh kolovratskih bratih, ki sta ropala po okolici.

1400

prva pisna omemba stavbe

Delni ostanki

dejavnost/stanje stavbe

Kolovrat, Izlake

lega stavbe

info-image

Omemba gradu v pisnih virih

Šele v drugi polovici 14. stoletja se Kolovrat v listinah direktno omenja kot grad. Okoli leta 1400 se omenja kot Kolabreth, dir vesten, leta 1444 pa kot Kolobarth, vest in še skupaj z istoimensko vasjo, Kolobrat, haws, dorff, vest.

Lastniki gradu

 • 1256 Gebehard s Kolovrata
 • 1326 Greif Kolenc
 • 1359 Pendit Greyffen
 • 2. pol. 14. stoletja deželni knezi
 • pl. Raumschüssl (posedovali so ga 200 let)
 • 1660 Adam Dinzl
 • podatki o nadaljnih lastnikih gradu do konca 18. stoletja manjkajo
 • najkasneje do leta 1750 (morda že l. 1730) - družina Pirkovič, 1770 Franc Ksaver Pirkovič
 • Rodbina Mal

In danes...

 • Potomci Pirkovičev so lastniki Kolovrata vse do leta 1969. V teh letih je bil grad prazen. Pirkovičevi naj bi zapustili grad po letu 1895, ko jo je prizadel potres. Po nekaterih drugih podatkih pa naj bi grad opustili zaradi neurja, ki naj bi z gradu odnesel streho.
 • Razvaline gradu so Nemci izkoristili celo za obnovo ceste, tako da od njega ni ostalo veliko.
 • Preostale ruševine je po koncu druge svetovne vojne obnovila rodbina Mal, ki ima v gradu sedaj počitniško hišo.
 • Leta 1997 je bil Kolovrat razglašen za kulturni spomenik.
 • V domačiji ob gradu še vedno živijo potomci rodbine Pirkovič.
 • Zahodna fasada ima okenska polkna ki so obarvana.
 • Grad stoji na manjšem hribu.
 • Grad se imenuje tudi Pirkovičev grad, po nekdanjih lastnikih stavbe.
 • Pogled iz zraka.
 • Jugo-vzhodna stran gradu.
 • Ohranjena je le ena svetlobna lina.
 • V skalo je vklesan obrambni jarek.
 • Pot do gradu gre iz zahodne smeri in zavije pri domačiji potomcev Pirkovičev.
 • Grad ima prisoten grajski vrt na vzhodni strani.
 • Na jugo-vzhodni strani je vhod v grad.
 • Vhodna vrata v grad.
 • Ob stopnišču je izlivnica.
 • Iz ruševin gradu so odkrili ploščo z besedilom zapisanim z latinskimi verzalkami: MATERNVS RAV MBSCHISEL VON SCHENNEGK ZV KOLOBRAT LUCREZIA SEIN EHL. GEMAHEL 1639.

Lokacija

Literatura

 • Jakič, I. (1995). Gradovi, graščine in dvorci na Slovenskem. Radovljica: Didakta.
 • Stopar, I. (2000). Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. Ljubljana: Viharnik.
 • http://www.gradovi.net/grad/kolovrat_spodnji_kolovrat_pirkovicev_grad.

2 komentarja Kolovrat (Kollowrat)

Leave a comment