Lambergov dvor

(Lambergerhof)

Apače, takrat imenovane Apatje ali Apačje so bile do konca 15. stoletja v lasti Ptujskih dominikanov. Le-ti so na tem ozemlju postavili majhen grad, v katerem je stanoval njegov oskrbnik, ki je od podložnikov pobiral desetino in druge davke, prav tako pa je oskrboval samostanska zemljišča v okolici. Grad je stal desno od Schneeweissa na nizkem griču in je bil kot trdnjava obdan z naspipom in zidom. Ime gradu ni znano, predvideva pa se, da je bil eden izmed dveh trdnjav, ki se že v 13. stoletju omenja pod imenom "Maidburg". Dominikani so ta grad v začetku 16. stoletja prodali Monsberškemu graščaku, baronu Lambergu. Le-ta je v sklopu gradu na novo postavil obširno gospodarsko poslopje in hišo. Grad se je tako preimenoval v Vilo Lamberg oz. Lambergov dvor. Po smrti Lamberga so si posest razdelili njegovi sinovi in posest v Apačah je bila leta 1642 prodana grofu Žigi Ludviku. Grad po njegovi smrti ni ostal v lasti potomcev, ampak je prešel v roke Franca Leopolda Huserja. Lastništva so se iz roda v rod menjevala in na koncu je vsa posest pristala v kmečkih oz. meščanskih rokah. Objekta danes ni več mogoče videti, prav tako se ni ohranilo o njem nič drugega kot zapisi.

Lastniki:

  • 1535 - grofje Lambergi
  • 1662 - grofje Dietrichsteini
  • 1799 - vitez Franc Leopold Huster Adelskronski
  • 1845 - plemiči Prothasiji, nato pa je prešel v meščanske oz. kmečke roke

Leave a comment