Lančji dvor

(Lanzenhof)

Lancova vas v občini Videm, ki se v pisnem viru prvič omenja leta 1265. Vas je najbrž dobila ime po nekem Lanzu in je bila v srednjem veku kot številne druge vasi v okolici Ptuja fevdna posest gospodov Ptujskih. V tem času je v vasi nastal tudi dvorec, t. i. Lančji dvor. Leta 1473 je bila vas last Reinprechta Holleneškega, lastnika gospoščine Majšperk, nato pa je dvorec menjal številne lastnike. Njegovi zadnji pravi lastniki so bili Mosconi, ki so leta 1665 Lančji dvor prodali gospoščini Turnišče. Razpadajoče poslopje so podrli pred prvo svetovno vojno.

Lastniki:

  • 1473 - fevdnik Reinprecht Holleneger
  • pred 1590 - baron Wolf Paradeiser, kasneje Jurij Dvornišić
  • 1636 - ptujski meščan Hans Schauer
  • do 1665 - baron Simon Moscon
  • 1665 - Hans Krištof Wassermann iz Varaždina, nato pa grofje Thurni, ki so ga leta 1689 združili s Turniščem.

Literatura:

http://www.slosi.info/01gradovi/02podrobnejse/stajerska/l-8/lancji-dvor.php

https://www.koranti-lancova.si/

Komentarji