Grad Rudenštajn

(Rudenstein)

Lokacija (v konfiguraciji terena sluteni skromni ostanki) gradu Rudenštajn, ki so ga protipravno zgradili vitezi iz Vrbovca. Verjetno je šlo za lovsko postojanko, porušeno na zahtevo (1326) lastnika zemljišča, samostana v Gornjem Gradu.

Datacija:
prva polovica 14. stol., 1326

Grad je stal nad vasjo Poljane blizu zaselka Negujnica, jugovzhodno od vrha Konjščica.

Leave a comment