Graščina Ruperčvrh

(Ruprechtshof)

Janez Ernest Paradeiser je začel z gradnjo dvorca Ruperčvrh leta 1641. Jurij Sigmund ga je leta 1657 dokončal. 1675 si ga je s poroko pridobil baron Janez Gotfried Egkh. 1726 je bilo gospostvo prisojeno kostanjeviškemu samostanu. Leta 1763 je graščina zgorela in bila popolnoma prenovljena. 1825 je dvorec na dražbi kupil Anton Schweiger pl. Lerchenfeld. Leta 1850 ga je posedoval Julij pl. Valmagonij. Leta 1919 je dvorec posedovala Josipina Stare in je ostal v posesti Staretov do konca druge vojne. 6.aprila leta 1943 je bila graščina zažgana in uničena kamenje pa porabljeno za gradbeni materijal. Ime bližnje vasi Birčna vas verjetno izhaja iz grajskih biričev, ki so živeli v bližini dvorca Ruperčvrh.

Predvojna razglednica dvorca Ruperč vrh

Dvorec Ruperčvrh na Franciscejskem katastru za Kranjsko, 1823-1869

Literatura:

Leave a comment