Grad Slivnica

(Burgsleunz)

Na griču v Čreti so v gozdu skriti ostanki starega slivniškega gradu (Burgsleunz). Grad je tu, na takrat deželnoknežjem ozemlju, stal verjetno že v 12. stoletju.

Stal je na vrhu prepadne skalnate kope, obsegal je stolp in morda tudi obzidano dvorišče. Zavarovan je bil na eni strani s prepadno strmino, na drugi pa z globokim obrambnim jarkom. Ostanke obrambnega jarka je mogoče razločiti še danes, iz ruševin starega gradu pa so pozidali gospodarska poslopja v okolici.

V prvih listinih srečamo kot njegovega lastnika ministeriala Guntherja de Sluniz leta 1173, leta 1292 Petra de Slewenc, med letoma 1305 in 1322 viteza Georga in njegovega sina Vlreicha von Slevntz. Posredno je grad prvič omenjen šele leta 1443, ko je bil lastnik Friderik s Kleka.

Verjetno so stari grad opustili v drugi polovici 14. stoletja, ko so na ravnini tu blizu sezidali dvor.

 

Literatura:

  • Jakič, 1999
  • https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/zgodovina-do-druge-svetovne-vojne.html
  • http://www.slosi.info/01gradovi/02podrobnejse/stajerska/s-8/slivnica1.php

Leave a comment