Grad Slivnica

(Schleinitz)

Graščina in dvorec Slivnica oz. grad Slivnica je grad v nižinskem delu Črete v občini Hoče-Slivnica.

info-image

l. 1428

prva pisna omemba gradu

zapuščen

dejavnost v gradu danes

Grajska 2,6,8 in Polanska 1,2,6,10, na robu naselja Čreta Občina Hoče - Slivnica

lega gradu

info-image

Grad Slivnica spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena in je bil zanj razglašen 8. aprila 1992. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Za prednika graščine štejemo dvor, ki ga je leta 1428 zapisal Friderik s Kleka svoji ženi Marjeti. Leta 1443 je Friderik dobil v najem dvor, vas zraven in vse druge malenkosti.

Arhitektura

Dvorec oblikujejo štirje nadstropni trakti s štirimi stolpiči na vogalih, ki obdajajo pravokotno dvorišče. Prvi severovzhodni je malone dvakrat višji od stavbe, ter okrašen s konzolnim balkonom in razgledno teraso na vrhu. Dva stolpa segata do kapi, ki jo presegata s svojo krono. Četrti je za nadstropje nižji in urejen kot razgledna terasa. Zunanjost dvorca je razčlenjena z neogotsko obliko oken. Na južni strani dvorca stoji in je preko balkona povezanana neogotska kapela oz. zadnjega lastnika grofa Klemensa Brandisa.

Topografija iz l. 1681

Grad Slivnica, Georg Matthäus Vischer, Topographia Ducatus Stiriae, Gradec 1681

Grad nekoč

0
0
0
0
0
0

Grad danes

2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kontakt

Odpiralni časi

Grad ni odprt.

Kontakt

Naslov: Grad Slivnica, 46.476085, 15.646319

Kje se grad nahaja?

Leave a comment