Grad Slivnica

(Schleinitz)

Sprva je na tem območju stal zgolj (obrambni) stolp, ki se omenja leta 1362, ko se je graščak Oesel von Turren (s Turna pri Šoštanju) odpovedal svojim pravicam do stolpa v korist graščakom s Planine. Iz stolpa je zrasla prava grajska stavba, ki je bila obdana s krožnim obrambnim jarkom. Grad Slivnica (po nekaterih virih Turn) je spadal tudi v celjski fevd in naj bi služil kot lovski gradič celjskih grofov. Zadnjič pa je omenjen leta 1692, ko je žička kartuzija prodala svoj slivniški urad grofu Leopoldu Gaisrucku. Danes lahko najdemo skromne razvaline gradu.

Legenda o gradu

Preberi zgodbo

Literatura:

  • http://www.mladi-sentjur.si/

Leave a comment