Starkenfelsov dvorec

Prvotni objekt so pozidali baroni Starkenfelsi konec 18. stoletja. Sedanji lastnik je rodbina Čebron, v njem pa so stanovanja.

Literatura:

http://www.slosi.info/01gradovi/02podrobnejse/primorska/s-7/sterkenfelsov-dvorec.php

Leave a comment