Grad Črnomelj

info-image

17. stoletje

prva pisna omemba stavbe

Stanovanja

dejavnost/stanje stavbe

Črnomelj

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena in je bil zanj razglašen 2. septembra 2003. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Enonadstropna hiša izrazito podolgovate oblike z značilnim velbom v pritličju, pod katerim vodi Ulica Na utrdbah. Pisani viri jo omenjajo že v 17. stol., današnjo podobo pa je dobila z združitvijo treh stavb 1768, z manjšimi posegi v 19. in 20. stol.

In danes...

 • stoničev_grad1
 • stoničev_grad2
 • stoničev_grad3
 • stoničev_grad4
 • stoničev_grad5
 • stoničev_grad6
 • stoničev_grad7
 • stoničev_grad8
 • stoničev_grad9
 • stoničev_grad10
 • stoničev_grad11

Lokacija

Leave a comment