Grad Velika Breza

(Pirkenstein)

Legenda o gradu

Preberi zgodbo

Povsem predelano poslopje blizu naselja Mala Breza vzhodno od Laškega, ki je že dolgo časa v kmečki lasti, je nekdanja graščina Velika Breza oz. Brezovec. Nastala je iz stolpastega dvora iz leta 1542, kjer je bil sedež plemiča Sigmunda pl. Altehnhausa. Med lastniki so bili še Hans Soteški, Andrej Pűrschen, Polydor de Montagnana, baron Inocenc Moscon, Jakob Gőrter, nato jezuitski kolegij iz Gradca, jurklošterska kartuzija in drugi, pred drugo svetovno vojno pa Ciril Zelič. Nekdanji graščinski kompleks, sestavljen iz gosposke hiše, pomožne stavbe in hleva, je danes povsem predelan (razen nekaj starih oken), le v notranjosti stavb so še ohranjeni renesančni stavbni členi.

Literatura:

  • http://www2.arnes.si/~tfirer/TEKST/gradovi_vse.htm

Komentarji