• Žički

    dvor

Žički dvor

Žički dvor v Mariboru izvira iz srednjega veka in je bil do konca 14. stoletja last kartuzijanskega samostana iz Žič. V začetku 19. stoletja so ga skupaj z minoritskim samostanom, v katerem danes domuje Lutkovno gledališče Maribor, preuredili v vojašnico ter nato v vojaško sodišče in zapore. A v zadnjih desetletjih je bila stavba kljub izjemni lokaciji na levem bregu Drave prazna in je nezaščitena propadala.

beforeafter

14. stoletje

prva pisna omemba stavbe

Ohranjen

dejavnost/stanje stavbe

Vojašniški trg 2b, 2000 Maribor

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Raščena arhitektura, zgrajena na mestnem obzidju, s tlorisom razpotegnjene črke U obroblja dvorišče, zaprto z visokim zidom. Žički samostan je imel dvor že pred 1300, jedro stavbe, razširjene v 17. stol., je s konca 14. stol., kapela iz okoli 1440.

0

žički dvor

Literatura

  • http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=6243

Morda vas zanima tudi

24th Mar 19

Ali verjamete v duhove? Preverite na katerih slovenskih gradovih straši!

Verjamete v duhove? Marsikatera znana grajska legenda pripoveduje o duhovih, ki naj bi še...
2nd Feb 19

Čarovničina smrt

Bila je tam pod Klekom na videz poštena žena, vdova premožnega kmeta in mati...
13th Jan 19

Atila in slovenska kraljica

Legenda pravi, da se je “pred več kot tisočletjem in pol na današnjem Kocjanu...
12th Jan 19

Gostilna pri Božjem usmiljenju

Seveda je že dolgo od tega in niti najstarejši ljudje naše vasi ne vedo,...

Komentarji