Dvorec Dornava (Dornau)

Na Slovenskem največji ravninski baročni dvorec z dvoriščnima kriloma in bogato s slikarijami (pred 1708) in s štukaturo okrašeno notranjostjo stoji sredi vrta v 1700 m dolgem parku, ki ga dopolnjuje razgibana baročna plastika.

Osnovni podatki

1435

prva pisna omemba stavbe

Ohranjen, prazen

dejavnost/stanje stavbe

Dornava

lega stavbe

Neznan; pročelje Josef Hueber (1753-1755)

arhitekt

Johann Caspar Waginger (1708)

slikar

Rokoko (1700-1750)

slog stavbe

info-image

Objekt in park spadata pod nepremični spomenik državnega pomena in sta bila zanj razglašena 6. oktobra 1999. Kulturni državni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na državnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Osna baročna zasnova (18. stol.), vzdolž katere se nizajo različni parterji s kamnitimi plastikami. Glavno os z drevoredom končuje skulptura nad bregom Pesnice.

In danes...

 • Dvorec Dornava
 • dornava26
 • dornava113
 • dornava3
 • dornava5
 • dornava9
 • dornava13
 • dornava14
 • dornava27
 • dornava28
 • dornava31
 • dornava36
 • dornava37
 • dornava39
 • dornava42
 • dornava47
 • dornava49
 • dornava50
 • dornava51
 • dornava52
 • dornava58
 • dornava62
 • dornava82
 • dornava64
 • dornava68
 • dornava69
 • dornava70
 • dornava114
 • dornava71
 • dornava83
 • dornava72
 • dornava73
 • dornava74
 • dornava75
 • dornava76
 • dornava77
 • dornava78
 • dornava79
 • dornava80
 • dornava81
 • dornava84
 • dornava85
 • dornava86
 • dornava87
 • dornava88
 • dornava89
 • dornava90
 • dornava91
 • dornava92
 • dornava93
 • dornava94
 • dornava95
 • dornava96
 • dornava97
 • dornava98
 • dornava99
 • dornava100
 • dornava101
 • dornava102
 • dornava103
 • dornava104
 • dornava105
 • dornava106
 • dornava107
 • dornava108
 • dornava109
 • dornava111
 • dornava112
 • dornava115
 • dornava116
 • dornava117
 • dornava118
 • dornava119
 • dornava120
 • dornava121
 • dornava122
 • dornava123
 • dornava124
 • dornava125
 • dornava126
 • dornava127
 • dornava128
 • dornava129
 • dornava130
 • dornava131
 • dornava132
 • dornava133
 • dornava135
 • dornava136
 • dornava137
 • dornava138
 • dornava139
 • dornava140
 • dornava141
 • dornava143
 • dornava144
 • dornava145
 • dornava146
 • dornava147
 • dornava148
 • dornava149
 • dornava150
 • dornava152
 • dornava154
 • dornava155
 • dornava156
 • dornava157
 • dornava158
 • dornava159
 • dornava160

Lokacija

Leave a comment