Grad Rače

Grad Rače je primer ravninskega otoškega ali vodnega gradu, dodatno zavarovanega z visokim okopom. Zgodovina stavbe sega v prvo polovico 16. stoletja, ko so pozidali dvorec s štirimi trakti z gotsko renesančnimi portali.

info-image

1534

prva pisna omemba stavbe

Občinski prostori, poroke

dejavnost/stanje stavbe

Rače

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični kulturni spomenik. Kulturni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Arhitektura gradu

Grad ima kapelo posvečeno sv. Janezu Nepomuku. Ima tudi akustično˝Belo dvorano˝, ki služi kot poročna dvorana. Zaradi svoje akustičnosti je primerna tudi za koncerte. Danes najdemo v gradu prostore občine, krajevnega urada, kino, zasebno etnološko zbirko, slikarski atelje in zasebna stanovanja. Podoba gradu se je tekom zgodovine spreminjala skupaj z menjavo lastnikov kot tudi z menjavanjem zgodovinskih umetnostnih slogov.

Lastniki

Prvi lastnik gradu Rače je bil Gregor Regal. Sledili so še številni lastniki, kot zadnji Vincenc Bachler ml., član rodbine Bachler, ki je posestvo in grad na dražbi prodal.

Lokacija

Leave a comment