Dvorec Soteska

(nem. Ainöd)

Obe strani reke Krke sta pod spomeniškim varstvom, saj tam stojijo razvaline gradu Stara Soteska, dvorca Soteska s parkom, Hudičevim turnom, župnijska cerkev sv. Erazma in spomenik NOB na pokopališču. Leta 1664 je dvorec Soteska pozidal grof Jurij Žiga Gallenberg. Ob gradu Soteska so bili vrtovi oblikovani v renesančnem slogu. Kasneje so vrt še povečali do vrtnega paviljona Hudičev turn in oblikovali štiri parterna polja obdana z zidom. Na nasprotnem bregu reke Krke so še vedno ruševine gradu Stara Soteska. Dvorec so sezidali na mestu porušenega stolpa iz 15. stoletja. Leta 1943 so partizani dvorec požgali. Domačini pa so ga uporabljali za kamnolom.

info-image

1664

prva pisna omemba gradu

Ruševina

dejavnost v gradu danes

Soteska, občina Dolenjske Toplice

lega gradu

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena in je bil zanj razglašen 16. avgusta 1992. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Poleg gradu spada v grajski kompleks tudi grajski park. Grajski park je bil razglašen za nepremični spomenik lokalnega pomena, 16. avgusta 1992 in je prav tako vpisan v Register nepremične kulturne dediščine.

Legenda o Hudičevem turnu

V bližini dvorca Soteska stoji Hudičev turn. Legenda pravi, da naj bi graščak iz Soteske v času hude revščine od svojih tlačanov zahteval davek. Ker pa je bila revščina za marsikaterega tlačana prevelika, mu ga niso mogli plačevati. V zameno so mu morali pošiljati svoje hčere. Kmetje so to mesto prekleli in ga poimenovali Hudičev turn.

Lastniki dvorca

1664 - Jurij Žiga grof Gallenberški

1733 - Auerspergi

1743 - Lichtenbergi

1793 - Auerspergi

danes - občina Dolenjske Toplice

Kontakt

Ogled Hudičevega turna in razstavnih depojev Tehniškega muzeja Slovenije je možen le po predhodnem dogovoru na Občini Dolenjske Toplic.

Tel.: 07-384-5191

Grad danes

  • Dvorec Soteska

Kje se grad nahaja?

Leave a comment