Grad Turn v Brestanici

(spodnji grad Turn, Flisov grad, nem. Thurn)

Spodnji grad Turn je sestavni del grajskega kompleksa zgornjega večjega gradu Brestanica. Turn je nastal v 12. ali 13. stoletju kot bivališče gradiščanov. Pod pobočjem hriba stoji ob sotočju rek Save in Brestanice Spodnji grad Turn. O njegovem nastanku ni podatkov, vendar naj bi ga zgradili Rajhenburški, ki so sicer bili lastniki večih gradov v Posavju, tudi zgornjega brestaniškega. Ime Flisov grad pa izvira od zadnjega lastnika. Danes je v propadajočem grajskem objektu še nekaj stanovanj.

info-image

1346

prva pisna omemba stavbe

Stanovanjski objekt

dejavnost/stanje stavbe

Zasavska cesta 1, 8280 Brestanica

lega stavbe

Legenda o dveh sovražnih bratih

O graditeljih in lastnikih spodnjega gradu Turn, vitezih Rajhenburških, govori zanimiva legenda o dveh sovražnih bratih. Prvi je imel v lasti zgornji, drugi pa spodnji brestaniški grad. Oba gradova naj bi bila povezana s podzemnim rovom. Brata Rajhenburška sta bila zadnja potomca te rodbine. Legenda govori o tem, kako sta istočasno ustrelila drug drugega, njuni lobanji pa so nato še dolgo hranili v grajski kapeli.

Lastniki in upravljalci gradu

1346 - Viljem Brestaniški

1498 - Hans z Gradenegga

1568 - vitez Rajnpreht

1570 - Langenmantli

1721 - Ignac Marija Attems

1802 - grof Attems

1807 - družina Globočnik

1855 - Viktor Globočnik

1878 - Marija Globočnik

1909 - Janez Flis

po 1. sv. vojni - Srečko Lenart

po 2. sv. vojni - stanovanja

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Najstarejši del gradu Turn je pravokotna stavba ob cesti. V pritličju in nadstropju so prisotne značilnosti romanske zidave, vendar nima ostalih arhitekturnih elementov. Verjetno gre za ostanke nekdanjega gospodarskega poslopja saj grad leži na pomembni lokaciji ob Savi. Trakt gradu pa kaže renesančno-baročen značaj. Stara okna s kamnitimi renesančnimi okviri so ohranjena na dvoriščni strani. Dve izmed njih sta dvojni in oblikovani kot bifori. Na dvorišču je tudi polkrožen kamniti portal. Zunanje strani trakta so najlepše. Okna imajo tu opečna polnila. V zgornjem nadstropju trakta so kamnitne konzole, ki so nosile strop. V drugi polovici 16. ali prvi polovici 17. stoletja so zgradili stolp, ki so ga priključili traktu.

In danes...

 • Grad Turn je služil kot prebivališče nižjega plemstva. Takšni stanovanjski grajski kompleksi so pogosto bili pravokotni dvonadstropni neutrjeni stolpi.
 • Spodnji grad Brestanica
 • Spodnji grad Brestanica
 • Spodnji grad Brestanica
 • Spodnji grad Brestanica
 • Spodnji grad Brestanica
 • Spodnji grad Brestanica
 • Spodnji grad Brestanica
 • Spodnji grad Brestanica
 • Spodnji grad Brestanica
 • Spodnji grad Brestanica
 • Spodnji grad Brestanica
 • Spodnji grad Brestanica
 • Spodnji grad Brestanica
 • Spodnji grad Brestanica
 • Grad Turn

Lokacija

Leave a comment