Grad Vurberk

Grad Vurberk stoji na južnem delu Slovenskih goric, na strmi levi obali reke Drave in je bil prvič posredno omenjen leta 1238, ko je omenjen njegov graditelj Wigand (Wigandus de Wrmberch).

info-image

l. 1238

prva pisna omemba gradu

Turistično društvo Vurberk

dejavnost v gradu danes

na griču nad Dravskim poljem, Vurberk, občina Duplek

lega gradu

info-image

Grad Vurberk spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena in je bil zanj razglašen 8. aprila 1992. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Ohranjeni zapisi

Stara razglednica gradu

Topografija gradu

Grad Vurberk, Georg Matthäus Vischer, Topographia Ducatus Stiriae, Gradec 1681

Kontakt

Grad danes

Kje se grad nahaja?

Leave a comment