Grad Ploštanj

(Blumenstein)

Legenda o gradu

Preberi zgodbo

Osnovni podatki o gradu

Na prepadni steni Male Resevne nad razloženim naseljem Šibenik južno od Šentjurja pri Celju je nekoč stal grad Ploštanj – last krške škofije, ki so ga upravljali ploštanjski vitezi, omenjeni že leta 1197, nato pa še leta 1241 Henrik, leta 1265 gospod Voschalk in Albreht de Blomenstein, leta 1275 Leupoldo, leta 1287 Jansel in leta 1304 Sigmar.

Leta 1341 sta ga Sigmar in Nikel Ploštanjska prodala Sweikerju in Henriku Gundolfinškemu, a ga je krški škof že leta 1354 podelil v fevd Konradu Landauskemu. Leta 1366 sta ga Konrad in Henrik Leskovarja prodala celjskim grofom, leta 1404 pa ga je v krški fevd dobil grof Herman Celjski.

Ploštanj je zadnjič omenjen leta 1498, razdejali pa so ga baje Turki. O gradu danes ni sledu.

Lastniki in upravljalci gradu

 • 1197 ploštanjski vitezi
 • 1241 Henrik
 • 1265 Voschalk in Albreht de Blomenstein
 • 1275 Leupoldo
 • 1287 Jansel
 • 1304 Sigmar
 • 1341 Sweiker in Henrik Gundolfinški
 • 1354 Konrad Landauski
 • 1366 celjski grofje
 • 1404 grof Herman Celjski

Literatura:

 • http://www.mladi-sentjur.si/
 • http://www2.arnes.si/~tfirer/TEKST/gradovi_vse.htm

Komentarji