Dvorec Viltuš

Dvorec Viltuš se nahaja v bližini mesta Maribor in sicer natančneje v Spodnjem Slemenu. Zgradili so ga kasneje kot je bil zgrajen starejši grad Viltuš, ki se je nahajal v njegovi bližini. Ime Viltuš naj bi izhajalo iz nemške besede wildhaus.

Novi dvorec Viltuš je bil grajen v več fazah, končno podobo pa je dobil v drugi polovici 19. stoletja. V tem stoletju je pridobil elemente romantičnega neonormanskega sloga. Dvorec je zelo razgiban in ima mnogo frčad in manjših stolpov. Najbolj izstopa veliki stolp in daje stavbi novo komponento.

info-image

l. 1625

prva pisna omemba dvorca

zapuščen

stanje dvorca

Spodnji Slemen, Občina Selnica ob Dravi

lega dvorca

info-image

Grad spada pod nepremični spomenik državnega pomena. Kulturni državni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na državnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Poleg dvorca spada v njegov kompleks tudi park z uradnim imenom Spodnji Slemen - Park gradu Viltuš.Park je oblikovan v krajinskem slogu, bogato zasajen tudi z eksotičnimi drevesnimi vrstami. Del vrtne zasnove je jezerce. Park zvezno prehaja v naravni gozd. Grajski park je bil razglašen za nepremični spomenik državnega pomena, 6. oktobra 1999, in je prav tako vpisan v Register nepremične kulturne dediščine.

Grajske legende

Duhovi

Dvorec Viltuš naj bi postal tarča duhov po tem ko, so po drugi svetovni vojni iz njega pregnali lastnike. V gradu naj bi strašilo še danes, ko je še vedno zapuščen in zato tudi zelo hitro propada.

Kontakt

Odpiralni časi

Grad je zaprt za obiskovalce.

Kontakt

Naslov: Spodnji Slemen 30, 2352 Selnica ob Dravi

Grad danes

Kje se grad nahaja?

Leave a comment