Grad Cmurek

(Mureck)

Grad Cmurek stoji na strmi pečini nad mostom čez Muro pri naselju Trate, kjer je mednarodni mejni prehod do avstrijskega naselja Cmurek.

Grad so v l. polovici 12. stoletja pozidali svobodni gospodje Cmureški. V starih zapisih se prvič leta 1148 omenja Burkhard de Morekke. Leta 1174 je bil Reinbert Cmureški glavni komornik (procurator) na dvoru štajerskega mejnega grofa Otokarja IV. Potem ko so leta 1245 prvotni lastniki (Cmureški) izumrli, so gospostvo in grad podedovali traugavski ministeriali gospodje Trušenjski.

Sam grad je v virih omenjen šele leta 1299 kot hovs Murek. Leta 1386 so Cmurek kupili Celjski grofje (Herman II. in Viljem), leta 1401 pa ga je grof Herman Celjski prodal svaku Hansu Stubenberškemu. Grofje Stubenbergi so ga imeli v lasti vse do leta 1931, ko ga je kupil Anton Mali, dotedanji grajski oskrbnik.

Grad je z nepravilno tlorisno zasnovo, z renesančnim arkadnim dvoriščem in z obodnimi stanovanjskimi trakti v jedru še romanski, čeprav so prezidave v 16. stoletju močno zabrisale prvotne arhitektonske zasnove. V 18. stoletju so podrli večnadstropni romanski stolp.

Po drugi svetovni vojni so leta 1956 v gradu naselili Zavod za duševne in živčno bolne. Ta je deloval do leta 2004, v daljšem obdobju naj bi tu prebivalo od 200 do 400 ljudi. V njegovih prostorih se od leta 2014 nahaja tudi Muzej norosti, ki je nastal z namenom ohranjanja zgodovine gradu in Zavoda za duševne in živčno bolne. Njegova razstava in artefakti so bili tudi tarča vloma aprila 2021. Muzeju norosti sicer zaradi notranjih težav upravitelja gradu, SVZ Hrastnik, po dveh podaljšanjih dovoljenja za obratovanje grozi izselitev.

Leave a comment